Παιδιά & Έφηβοι

 
Τo "Αγγίζω" είναι ένα πρότυπο κέντρο παιγνιοθεραπείας, δημιουργίας και έκφρασης, που έχει την έδρα του στο Ελληνικό.
Έχουμε σαν στόχο τη θεραπευτική προσέγγιση και μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους.

Δίνουμε βαρύτητα κατά κύριο λόγο στη λειτουργία και στο ρόλο που διαδραματίζει το παιχνίδι στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Το παιχνίδι θεωρείται ως το αμεσότερο μέσο απελευθέρωσης και «κάθαρσης» του παιδιού από οτιδήποτε το προβληματίζει, όπως άγχη, φόβοι, συγκρούσεις, εντάσεις.

Μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον, η εξειδικευμένη ομάδα μας, παρέχει υπηρεσίες, με σκοπό την κάλυψη αναγκών όλων των ηλικιακών ομάδων.

Με σεβασμό προς την ιδιαιτερότητα και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού ή εφήβου, διαμορφώνονται παρεμβατικές θεραπευτικές συνεδρίες παιγνιοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ψυχοθεραπείας, με γνώμονα τις ικανότητες, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις, στοχεύοντας στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος.
 

Υπηρεσίες

 
 
Παιγνιοθεραπεία
 

Παιγνιοθεραπεία

 
Η παιγνιοθεραπεία είναι ένα θεραπευτικό μοντέλο που βοηθάει το άτομο να εξερευνήσει τα συναισθήματα και να κατανοήσει τις προσωπικές του εμπειρίες μέσα από το συμβολικό παιχνίδι. Αυτό συμβαίνει σε ένα χώρο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στο θεραπευτικό χώρο, όπου βιώνεται η ψυχολογική σημασία της τέχνης. Τα θέματα που κυρίως διαπραγματεύεται είναι: απώλεια, σχολική βία, επιθετικότητα, θυμός, βία,ζήλια, χαμηλή αυτοεκτίμηση, διαζύγιο γονέων και διάφορες άλλες συναισθηματικές δυσκολίες.
 
 
 
Λογοθεραπεία
 

Λογοθεραπεία

 
Ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση ζητημάτων επικοινωνίας (λεκτικής ή μη) και στοχεύει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο. Απευθύνεται σε παιδιά και σε εφήβους. Διαπραγματεύεται τα εξής θέματα: ελλειματική προσοχή, υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, δυσκολίες άρθρωσης, δυσαρθρία, απραξία, δυσπραξία, τραυλισμός - διαταραχές φώνησης, ταχυλαλία, δυσλεξία, δυσγραφία, διαταραχές σίτισης και κατάποσης και σύνδρομα.
 
 
 
Εργοθεραπεία
 

Εργοθεραπεία

 
Η εργοθεραπεία στο κέντρο ‘’Αγγίζω’’ απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής, σχολικής κι εφηβικής ηλικίας που παρουσιάζουν αναπτυξιακές, νευρολογικές και συναισθηματικές δυσκολίες αλλά και σε ενήλικες με νευρολογικές παθήσεις. Γίνεται εργοθεραπευτική αξιολόγηση μέσω της παρατήρησης αλλά και δομημένων εργαλείων – τεστ. Η εργοθεραπεία χρησιμοποιεί τη σκόπιμη δραστηριότητα που μπορεί να σχετίζεται με το παιχνίδι, τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής κ.α και έχει σαν στόχο την ... Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
 
 
Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών
 

Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών

 
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν σημαντικό μέρος του μαθητικού πληθυσμού όλων των ηλικιών. Χαρακτηρίζονται από ‘’κάτι το ανεξήγητο’’ που ‘’έχει το παιδί και δεν μαθαίνει’ ή βαριέται. Στο κέντρο μας λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση, η αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών σε συνδυασμό ... Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
Καλλιτεχνικό εργαστήρι
 

Εξατομικευμένη μελέτη

 
Στο κέντρο “Aγγίζω» υποστηρίζουμε την καθημερινή μελέτη των παιδιών στα μαθήματα του σχολείου. Στόχος του καθημερινού προγράμματος είναι η αποδοτική προετοιμασία όλων των μαθημάτων της επόμενης μέρας. Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ... Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
Ομάδες παιδιών & εφήβων
 

Ομάδες παιδιών & εφήβων

 
Οι ομάδες μας είναι χωρισμένες σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών. Ξεκινούν από την προσχολική ηλικία και φτάνουν μέχρι και το τέλος του λυκείου. Στόχος αυτών είναι να λειτουργήσουν ως χώρος επεξεργασίας των ψυχικών διεργασιών που προκύπτουν σε αντίστοιχες ηλικίες. Με βάση το παιχνίδι, την ... Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
Επαγγελματικός προσανατολισμός
 

Επαγγελματικός προσανατολισμός

 
Απευθύνεται σε μαθητές-τριες, σε αποφοίτους οποιασδήποτε μαθησιακής βαθμίδας, σε εργαζόμενους και ανέργους με στόχο να τους βοηθήσει : στην ενίσχυση της αυτογνωσίας και αυτοαντίληψης, στην διερεύνηση προσωπικών ενδιαφερόντων, κλίσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που ... Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
 
Ελάτε στον χώρο μας και εμπιστευτείτε σε εμάς τη λύση στο πρόβλημά σας!